ดร.โชล วู ปาร์ค, MD. Ph.D.

ดร.โชล วู ปาร์ค, MD. Ph.D.

ดร.โชล วู ปาร์ค เป็นแพทย์ผู้เชียวชาญด้านการทำศัลยกรรมเสริมจมูกและเปลือกตา ซึ่งมีประสบการณ์การในการทำศัลยกรรมมามากกว่า 5,000 เคส เขามีความพิถีพิถันในการทำศัลยกรรมให้กับคนไข้แต่ละคนอย่างไม่เป็นรองใคร คุณหมอโชล วู ปาร์ค เป็นที่ชื่นชอบของคนไข้จำนวนมากเนื่องจากเขามีประวัติการทำศัลยกรรมที่เต็มไปด้วยผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ คนไข้ของเขาต่างรับรู้ได้ถึงความดูแลเอาใจใส่ที่เขามอบให้ พวกเรามักจะพูดที่คลินิกเสมอว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นศัลยแพทย์เสริมความงามอย่างแท้จริง

ข้อมูลด้านวิชาการ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์บัณฑิต และแพทยศาสตร์บัณฑิต) จากวิทยาลัยการแพทย์จอนบุค
เข้าฝึกงานที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโชซุน
ศัลยแพทย์เสริมความงามและตกแต่งประจำ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโชซุน
ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์เสริมความงามผู้เชี่ยวชาญ

การเป็นสมาชิกขององค์กรและสมาคมทางวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกดังต่อไปนี้:
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความสวยความงามแห่งประเทศเกาหลี
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศเกาหลี
องค์กรศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
องค์กรการศัลยกรรมแก้ไขเพดานปาก กะโหลกศีรษะและโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลี

สิ่งพิมพ์
1. Archives of craniofacial surgery 2013; Vol. 14, No. 2, 89-95
2. Archives of craniofacial surgery 2013; Vol. 14, No. 2, 133-6
3. The journal of craniofacial surgery 2014; Vol. 25, No. 2, e172-4
; Aspiration pneumonitis due to povidone-iodine aspiration during a facial bone fracture reduction operation (การอักเสบของปอดเนื่องจากการสูดสำลักโพวิโดน-ไอโอดีนในขณะผ่าตัดลดรอยแตกของกระดูกโครงหน้า)
4. The journal of craniofacial surgery 2015; Vol. 26, No. 3, 873-5
; The estimation of postoperative bleeding after reduction of blowout fracture: The effectiveness of negative-pressure drainage system (การประเมินการหลั่งของเลือดหลังการผ่าตัดภายหลังจากการลดการกระจายของรอยแตก: ความมีประสิทธิภาพของระบบถ่ายเทความดันเชิงลบ)ติดต่อเรา

สำหรับการรับคำปรึกษาออนไลน์ฟรีหรือเพื่อทำการนัดหมาย โปรดกรอก แบบฟอร์ม ด้านล่างนี้ สำหรับการรับคำปรึกษาผ่าน Whatsapp โปรดติดต่อ +82-10-5059-6626