รูปก่อน&หลัง

VIP Plastic Surgery Center's before and after photos are non-photoshopped and are not altered. Click on the categories to see our extensive list of before and after photos. Most after pictures are taken in between 2 weeks - 6 month post-op. The photos belong to VIP International Plastic Surgery Center and they are protected legally by VIP. Please do not share any photos or upload on other sites.

*ผลข้างเคียงเช่นแผลอักเสบหลังการผ่าตัดอาจมีความแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล และอาจต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสม โปรดตรวจเชคข้อแนะนำต่าง ๆ กับทางคุณหมอ

ติดต่อรับคำปรึกษา: vipps@vipps.kr

คำถามและข้อสงสัยอื่น ๆ: info@vipps.kr

Tel +82 64 713 1007

Fax +82 64 749 1113

This website provides the plastic surgery based on the theoretical knowledge and our wide experiences. No contents contained herein may be used as substitutes for direct consultation. © 2016 VIP International Plastic Surgery Center. All Rights Reserved