รูปก่อน&หลัง

VIP Plastic Surgery Center's before and after photos are non-photoshopped and are not altered. Click on the categories to see our extensive list of before and after photos. Most after pictures are taken in between 2 weeks - 6 month post-op. The photos belong to VIP International Plastic Surgery Center and they are protected legally by VIP. Please do not share any photos or upload on other sites.

*ผลข้างเคียงเช่นแผลอักเสบหลังการผ่าตัดอาจมีความแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล และอาจต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสม โปรดตรวจเชคข้อแนะนำต่าง ๆ กับทางคุณหมอ

ติดต่อรับคำปรึกษา: vipps@vipps.kr

คำถามและข้อสงสัยอื่น ๆ: info@vipps.kr

Tel +82 64 713 1007

Fax +82 64 749 1113

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ VIP

แผนผังเว็บไซต์

This website provides the plastic surgery based on the theoretical knowledge and our wide experiences. No contents contained herein may be used as substitutes for direct consultation. © 2016 VIP International Plastic Surgery Center. All Rights Reserved