ที่ตั้ง

Plastic Surgery & Medical Aesthetic Center
832, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu
Seoul, Republic of Korea 06025
Email: vipps@vipps.kr
Tel: +82 2 514 1007
WhatsApp: +82 10 5059 6626
Medical Aesthetic Center
46, Eunnam1-gil (272-22 Yeon-dong)
Jeju-si, Jeju-do, South Korea
Email: jeju@drvipclinic.com
Tel: +82 64 713 1007
WhatsApp: +82 10 7199 6626
Medical Aesthetic Center
Menara Prima Tower 1 Lt.2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, RT.5/RW.2
Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Indonesia
Email:info@drvipclinic.com
Tel: +62 21 259 82743
WhatsApp: +62 818 0737 4400

Plastic Surgery & Medical Aesthetic Center
832, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu
Seoul, Republic of Korea 06025
Email: vipps@vipps.kr
Tel: +82 2 514 1007
WhatsApp: +82 10 5059 6626
Medical Aesthetic Center
46, Eunnam1-gil (272-22 Yeon-dong)
Jeju-si, Jeju-do, South Korea
Email: jeju@drvipclinic.com
Tel: +82 64 713 1007
WhatsApp: +82 10 7199 6626

Medical Aesthetic Center
Menara Prima Tower 1 Lt.2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, RT.5/RW.2
Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Indonesia
Email:info@drvipclinic.com
Tel: +62 21 259 82743
WhatsApp: +62 818 0737 4400