ที่ตั้ง

Plastic Surgery & Medical Aesthetic Center
832, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu
Seoul, Republic of Korea 06025
+82-2-514-1007
vipps@vipps.kr
Medical Aesthetic Center
Menara Prima Tower 1 Lt.2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, RT.5/RW.2
Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Indonesia
+62-21-259-82743

Plastic Surgery & Medical Aesthetic Center
832, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu
Seoul, Republic of Korea 06025
+82-2-514-1007
vipps@vipps.kr

Medical Aesthetic Center
Menara Prima Tower 1 Lt.2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, RT.5/RW.2
Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Indonesia
+62-21-259-82743