การทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด

“การทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด (Septal Deviation Rhinoplasty) คืออะไร?”


ผนังกั้นช่องจมูกเป็นโครงสร้างภายในที่เป็นตัวรองรับสันกลางจมูก หากโครงสร้างดังกล่าวมีรูปทรงไม่ตรงหรือคดงอ จะนำไปสู่ภาวะผนังกั้นช่องจมูกคดซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านการใช้งานต่าง ๆ เช่นปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและโรคภูมิแพ้ การแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดเป็นการทำศัลยกรรมจุดเด่นของVIP ซึ่งจะช่วยให้รูปทรงจมูกมีความสวยงามและในขณะเดียวกันเป็นการแก้ไขความคดงอของผนังกั้นช่องจมูกด้วย

ข้อความจากคุณหมอ


VIP Chief Surgeon Dr.Lee Myung Ju presenting the Septal Deviation Rhinoplasty

เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดเพื่อรักษาอาการคัดจมูก (Septoturbinoplasty)
ในการทำศัลยกรรมจมูกเพื่อการใช้งาน (การทำศัลยกรรมENT) โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามของรูปทรงจมูกอาจทำให้ศัลยแพทย์เสริมความงามที่รับช่วงต่อต้องทำงานอย่างมีข้อจำกัด กล่าวคือแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมจมูกเพื่อการใช้งานจะใช้กระดูกอ่อนจากผนังกั้นช่องจมูกจนหมดในระหว่างที่ทำการแก้ไขความคดของผนังกั้นช่องจมูกเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ การทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดของVIPสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในขั้นตอนเดียว การแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดเพื่อการใช้งานและเพื่อความสวยความงามจะถูกทำในเวลาเดียวกันและสามารถให้ผลลัพธ์ทั้งสองประการได้จากการทำศัลยกรรมเพียงแค่ครั้งเดียว การทำศัลยกรรมรูปแบบนี้เหมาะกับคนไข้ที่ต้องการแก้ปัญหาความระคายเคืองจากความคดของผนังกั้นช่องจมูกและทำการเสริมจมูกให้มีรูปทรงที่ต้องการไปพร้อม ๆ กัน ที่VIPเราทำการศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดเพื่อรักษาโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในจมูกในขั้นตอนเดียวซึ่งให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Septal Deviation Rhinoplasty

ข้อมูลการทำศัลยกรรม


  • เวลาในการผ่าตัด:     2 ชั่วโมง
  • ประเภทของยาชาที่ใช้:     ยาสลบ (General Anesthesia)
  • ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล:     0-1 วัน
  • การตัดไหม:     5 วัน
  • ระยะเวลาพักฟื้น:     10 วัน

อะไรเป็นสาเหตุของผนังกั้นช่องจมูกคด?


โดยทั่วไปแล้วความคดงอของผนังกั้นช่องจมูกมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุทางร่างกาย นอกจากนี้อาจมาจากการบาดเจ็บและความดันที่มีปริมาณมากเกินไป อาการผนังกั้นช่องจมูกคดอาจเป็นตั้งแต่กำเนิดโดยมีการพัฒนารูปทรงที่ผิดรูปมาเรื่อย ๆ ตรงบริเวณระหว่างจมูกด้านในกับเพดานปาก

อาการทั่วไปของผนังกั้นช่องจมูกคด


คนไข้ที่มีผนังกั้นช่องจมูกคดจะประสบปัญหาหลาย ๆ อย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากความเครียดเกี่ยวกับรูปร่างจมูกที่ไม่เท่ากันแล้ว ยังอาจมีปัญหาทางด้านการใช้งานอีกด้วยเช่นอาการคัดจมูก การขาดสมาธิ การขาดความใส่ใจ และปัญหาด้านความจำ นอกจากนี้อาจทำให้เป็นโรคไซนัสอักเสบ โรคหูน้ำหนวกและโรคหูชั้นกลางอักเสบเวลาที่มีไข้อีกด้วย

การรักษาและวิธีการแก้ปัญหา


การรักษาขั้นพื้นฐานของอาการผนังกั้นช่องจมูกคดคือการผ่าตัดศัลยกรรมซ่อมแซมจมูก การใช้ยารักษาอาจสามารถแก้ปัญหาแบบชั่วคราวได้ แต่หากการใช้ยาไม่ได้ผลคนไข้อาจจะต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง การรักษาโดยไม่ทำการผ่าตัดศัลยกรรมไม่สามารถรักษาอาการผนังกั้นช่องจมูกคดแบบถาวรได

ข้อแตกต่างระหว่างการทำศัลยกรรมENTแบบดั้งเดิมกับทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดของVIPDifference between the Traditional ENT Surgery and VIP Septal Deviation Rhinoplasty


ในอดีตอาการผนังกั้นช่องจมูกคดได้รับการรักษาด้วยวิธีการทางโสตศอนาสิกวิทยาและทางวิธีการศัลยกรรมเพื่อเสริมความสวยงามของจมูก สำหรับวิธีการของENTในการรักษาผนังกั้นช่องจมูกคดนั้น ผนังกั้นช่องจมูกจะถูกแยกออกจากเยื่อเมือกบุผิวที่หุ้มอยู่ จากนั้นจึงทำการตัดกระดูกหรือกระดูกอ่อนส่วนที่ผิดรูปออกไป วิธีการนี้ช่วยรักษาอาการคัดจมูกและอาการปวดศีรษะได้แต่ไม่ได้มีการปรับปรุงผนังกั้นช่องจมูกส่วนที่ผิดรูปและยังทำให้โครงสร้างจมูกบอบบางลงด้วย

ในทางกลับกันวิธีการในปัจจุบันจะเป็นการรักษาโครงสร้างภายนอกควบคู่ไปพร้อมกับการรักษาโครงสร้างภายในของจมูก กล่าวคือแพทย์จะทำการแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดก่อนและต่อด้วยการเพิ่มความหนาให้กับผิวจมูก ณ สถานที่ศัลยกรรมแห่งเดียวกัน แทนที่จะใช้วิธีการตัดผนังกั้นจมูกที่ผิดรูปทั้งหมดออกไป แพทย์เพียงแค่ตัดเฉพาะกระดูกส่วนที่ผิดรูปเพื่อให้มีรูปทรงตรงขึ้นเท่านั้น วิธีการนี้สามารถช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนอากาศและเป็นการลดขนาดของกระดูกด้านในจมูกลง จากนั้นจึงทำการแก้ไขรูปทรงของจมูกให้สวยงาม

แต่หากการแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดไม่ได้ถูกทำพร้อม ๆ กันกับการทำศัลยกรรมตกแต่ง มันจะส่งผลให้การทำศัลยกรรมตกแต่งมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากกระดูกอ่อนจากผนังกั้นช่องจมูกถูกตัดแต่งเพื่อแก้ไขความคดงอไปหมดแล้ว เมื่อกระดูกอ่อนมีปริมาณไม่เพียงพอแพทย์จึงต้องหากระดูกอ่อนจากส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่นกระดูกอ่อนด้านในใบหูหรือกระดูกอ่อนซี่โครงเป็นต้น การใช้กระดูกอ่อนที่มาจากร่างกายของคนไข้เองนี้ทำให้แพทย์สามารถทำการศัลยกรรมจมูกของให้มีรูปทรงสวยงามได

วิธีการทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด
ผนังกั้นช่องจมูกเป็นเสาค้ำที่ช่วยสร้างความสมดุลให้กับจมูก การทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดเริ่มต้นด้วยการเก็บเอากระดูกอ่อนจากผนังกั้นช่องจมูกในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ แต่หากกระดูกอ่อนชนิดนี้ถูกเก็บออกมามากเกินไปอาจทำให้โครงสร้างจมูกพังทลายลงได้ จากนั้นน้ำกระดูกอ่อนจากผนังกั้นช่องจมูกที่ได้มาทำการเหลาให้เป็นรูปทรงที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการสร้างโครงสร้างของจมูก อาจมีการใช้วัสดุอื่น ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกร่างกายเพิ่มเติมเช่นกระดูกอ่อนด้านในใบหู เนื้อเยื่อหนังแท้ กระดูกอ่อนซี่โครง รวมทั้งซิลิโคนเสริมเพื่อใก้ผลลัพธ์ออกมาตรงความต้องการของคนไข้มากที่สุด

หากศัลยแพทย์ไม่ทำการแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกที่คดให้เรียบร้อยก่อน แม้ว่าจะมีการทำศัลยกรรมเสริมจมูกแล้ว จมูกที่ได้จะยังคงมีความบิดเบี้ยวผิดรูปอยู่ดี บางครั้งจมูกที่มีความผิดรูปหรือมีความคดของผนังกั้นช่องจมูกต้องอาศัยความช่วยเหลือจากแพทย์ในการวินิจฉัยเนื่องจากกระดูกจมูกถูกปกคลุมไปด้วยเนื้อเยื่ออ่อนและผิวหนังที่มีความหย่อนยานมาก จึงค่อนข้างท้าทายสำหรับศัลยแพทย์ในการวินิจฉัยความคดของผนังกั้นช่องจมูก การปรึกษาและพูดคุยกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงนับว่ามีความสำคัญมากและนำไปสู่การทำศัลยกรรมเสริมจมูกที่ประสบความสำเร็จ

ผู้ที่เหมาะกับการทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด


01    ผู้ที่ผนังกั้นช่องจมูกมีความคดงอผิดรูป

02    ผู้ที่ต้องการแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดเพื่อให้จมูกทำงานได้ดีขึ้น

03    ผู้ที่อยากให้จมูกมีรูปทรงสวยงาม

04    ผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซึ่งเป็นผลให้ผนังกั้นช่องจมูกเกิดการคดงอ

ข้อดีของการทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด


01    ข้อดีของการทำศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด

02    โครงสร้างทั้งภายนอกและภายในจมูกได้รับการรักษาไปพร้อม ๆ กันติดต่อเรา

สำหรับการรับคำปรึกษาออนไลน์ฟรีหรือเพื่อทำการนัดหมาย โปรดกรอก แบบฟอร์ม ด้านล่างนี้ สำหรับการรับคำปรึกษาผ่าน Whatsapp โปรดติดต่อ +82-10-5059-6626