ดร.จอง อิล อึน, MD.

ดร.จอง อิล อึน, MD.
ข้อมูลด้านวิชาการ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์บัณฑิต และแพทยศาสตร์บัณฑิต) จากวิทยาลัยการแพทย์วอนกวาง
เข้าฝึกงานที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยดันกุก
วิสัญญีแพทย์ประจำ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยดันกุก
ปัจจุบันเป็นวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การเป็นสมาชิกขององค์กรและสมาคมทางวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกดังต่อไปนี้
สมาชิกสมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศเกาหลี
สมาชิกสมาคมความปวดแห่งประเทศเกาหลี
อดีตหัวหน้าวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลซุนชอนโอ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าวิสัญญีแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติVIPติดต่อเรา

สำหรับการรับคำปรึกษาออนไลน์ฟรีหรือเพื่อทำการนัดหมาย โปรดกรอก แบบฟอร์ม ด้านล่างนี้ สำหรับการรับคำปรึกษาผ่าน Whatsapp โปรดติดต่อ +82-10-5059-6626